Σεμινάριο για τον Διαβητη 17-20/10/2016

22 Ιουνίου 2016
Posted in YouTube by Δημήτριος Ρηγόπουλος | Tags:
14 Μαρτίου 2016
Posted in YouTube by Δημήτριος Ρηγόπουλος | Tags:
5 Μαρτίου 2016
Posted in YouTube by Δημήτριος Ρηγόπουλος | Tags:
27 Φεβρουαρίου 2016
Posted in YouTube by Δημήτριος Ρηγόπουλος | Tags:
20 Φεβρουαρίου 2016
Posted in YouTube by Δημήτριος Ρηγόπουλος | Tags:
14 Φεβρουαρίου 2016
Posted in YouTube by Δημήτριος Ρηγόπουλος | Tags:
11 Φεβρουαρίου 2016

Posted in YouTube by Δημήτριος Ρηγόπουλος | Tags: